การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก (แม่น้ำลพบุรี ป่าสัก และบางขาม) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. สนง.ทสจ.ลพบุรี กำหนดจัดการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก (แม่น้ำลพบุรี ป่าสัก และบางขาม) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ รอง ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ส่วนราชการในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แม่น้ำสายหลักไหลผ่าน

Comments

comments