การสัมมนาประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 มี.ค.2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ. ลพบุรี มอบหมาย นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และได้มอบหมายนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.ทสจ.ลพบุรี บรรยายหัวข้อ แผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงอย่างยั่งยืนกับความคาดหวังของจังหวัดลพบุรีและภาคบ่ายมีการอภิปรายกลุ่มหัวข้อ การก้าวต่อของจังหวัดลพบุรีตามแผนแม่บทฯ

Comments

comments