กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2562 ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการดำเนินกิจกรรม

Comments

comments