ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2561 โดยมี ผอ.ทสจ.ลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดย ผอ.ทสจ.ลพบุรี มีวาระการนำเสนอข้อมูล ให้ทีประชุมทราบ เรื่องการปลูกต้นไม้ ดอกสีเหลือง ตามโครงการ ถนนสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ร่วมกับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “BIKE อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

Comments

comments