ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ผอ.ทสจ.ลพบุรี มอบ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์) เป็นประธานการประชุม ได้ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ และให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

Comments

comments