ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี ครั้งที่ 2/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดย ผวจ.ลพบุรี มอบหมาย นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.ทสจ.ลพบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อรายงานขั้นต้น (Inception Report) โครงการจัดทำ แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าลพบุรี ทั้งนี้ รศ.โรจน์ คุณเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ. และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุม และร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อรายงานขั้นต้นด้วย

Comments

comments