ประชุมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ ของกลุ่ม กอ.รมน.จังหวัดภาคกลางตอนบน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น. ผอ.ฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สนง.ทสจ.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ ของกลุ่ม กอ.รมน.จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จ.ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี โดย มทน.1 / รอง.ผอ.รมน.ภาค 1(1) (พล.ท.ธรรมนูญ วิถี) ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

Comments

comments