ประชุมวางแผนและเตรียมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 พ.ค.61 ส่วนสิ่งแวดล้อม และส่วนยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมวางแผนและเตรียมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการพืชปลอดภัย สัตว์ป่าปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล โดยมีนายศรีชัย ตันทโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ ที่ประชุมกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น บวชป่า, ปลูกต้นไม้,ยิงกล้าไม้,ปลูกพืชสมุนไพร,ทำโป่งเทียม,เติมน้ำให้สัตว์ป่า,ทำแนวป้องกันไฟป่า,นิทรรศการให้ความรู้ เป็นต้น ซึ่งเบื้องต้นเครือข่าย ทสม.กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 15 มิ.ย.61 ณ เขตห้ามล้าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

Comments

comments