ประชุมหารือโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 พ.ย.61 สนง.ทสจ.ลพบุรี และ ม.ศิลปากร (ที่ปรึกษาโครงการฯ) จัดประชุมหารือโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมรับฟังแนวทางในการดำเนินการของที่ปรึกษา รวมทั้งได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นเเละข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการกับที่ปรึกษาด้วย

Comments

comments