ประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานใหักับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2560 เวลา 13.30 น. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการ ทสจ.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานใหักับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

Comments

comments