ประชุมและตรวจสอบกรณีร้องเรียนน้ำเสียและกลิ่นเหม็นของบริษัทชิโนสยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 เวลา 9.00 น. ผอ.สวล. เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบกรณีร้องเรียนน้ำเสียและกลิ่นเหม็นของบริษัทชิโนสยามฯ ตามแจ้งของอำเภอพัฒนานิคมฯ ซึ่งอำเภอจะได้สรุปแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป

Comments

comments