พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและการเลิกใช้ภาชนะโฟม (NO FOAM) จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ เร่งรัด รักษาราชแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและการเลิกใช้ภาชนะโฟม (NO FOAM) จังหวัดลพบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการจังหวัดสะอาด ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กับ ส่วนราชการผู้แทนกระทรวง ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

Comments

comments