พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” และพิธีถวายราชสดุดีถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน โดยมีหัวหน้าส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและประชาชน เข้าร่วมในพิธี อย่างพร้อมเพียงกัน ณ หอ เทศบาลเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี

Comments

comments