พิธีเปิดการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มกราคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป) ณ ค่ายลูกเสือแชมเปี้ยนแคมป์ ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) มีผู้เข้าร่วมอบรม 100 คน

Comments

comments