รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 12 พ.ย.61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจังหวัดลพบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายบำรุง รื่นบรรเทิง) ผู้แทน ผวจ.ลพบุรี นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง

Comments

comments