ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

14 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร 

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทร.0 3642 7671