ขั้นตอนการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล