กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีกิจกรรม ดังนี้

Continue Reading

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการ ทสจ.ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา โดยแบ่งเป็นภาคเช้า พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และในภาคค่ำพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยแบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้

Continue Reading

กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดลพบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อรองรับกาเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

วันจันทร์ทื่ 23 พฤษภาคม 2561 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ทสจ.ลบ. ได้ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ลบ. กรมป่าไม้ อำเภอลำสนธิ และอบต.เขาน้อย จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดลพบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยจัดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมขึ้น ณ วัดป่าชุมชน ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โดยมีพลตรีอดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์เป็นประในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 350 คน ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กอ.รมน.จังหวัด ลบ. นายอำเภอลำสนธิและส่วนราชการประจำอำเภอ คณะครูและนักเรียน รร.บ้านเหวตาบัว รร.บ้านท่าพลู รร.บ้านปรางค์น้อยพัฒนา อบต.เขาน้อย ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้จำนวนรวม 2,000 ต้น

Continue Reading

วางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 ก.ค. 2561 สนง.ทสจ.ลพบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และร่วมรับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ นำพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Continue Reading

ปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายวีระชย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้ลพบุรี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ. 1 (ห้วยหิน) และสวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 คน ได้ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 3 ต้น

Continue Reading

ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ผอ.ทสจ.ลพบุรี มอบ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์) เป็นประธานการประชุม ได้ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ และให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

Continue Reading

ลพบุรีอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์

วันที่ 22 มิ.ย.61 นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการรณรงค์อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการพืชปลอดภัย สัตว์ป่าปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Continue Reading

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและการเลิกใช้ภาชนะโฟม (NO FOAM) จังหวัดลพบุรี

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ เร่งรัด รักษาราชแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและการเลิกใช้ภาชนะโฟม (NO FOAM) จังหวัดลพบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการจังหวัดสะอาด ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กับ ส่วนราชการผู้แทนกระทรวง ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

Continue Reading

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 30 พ.ค. 2561 ผอ.ทสจ.ลพบุรี มอบหมายให้นายไพโรจน์ นาครักษา ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยได้นำเสนอในวาระเพื่อทราบ เรื่องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23 พ.ค.-30 ก.ย. 2561 ซึ่งสามารถประสานขอรับสนับสนุนกล้าไม้ได้ที่ สนง.ทสจ.ลพบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้ลพบุรี และศูนย์ป่าไม้ลพบุรี

Continue Reading

เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดลพบุรี ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกับศูนย์ป่าไม้ลพบุรี และสถานีเพาะชำกล้าไม้ลพบุรี จัดเตรียมกล้าไม้พันธุ์ดี เช่น พะยูง ยางนา มะค่าโมง ประดู่ มะฮอกกานี และขนุน กว่า 1,000 กล้า สำหรับแจกจ่ายให้กับ คณะสงฆ์ ประชาชน และผู้ร่วมงาน นำไปปลูกตามความเหมาะสม โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ปลูกต้น “พะยูง” ซึ่งเป็นต้นไม้มงคล เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนและปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้

Continue Reading