พิธีเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ เรื่อง ลิงลพบุรี : นโยบายภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างคนกับลิง

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ผอ.ทสจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ เรื่อง ลิงลพบุรี : นโยบายภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างคนกับลิง การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการนิคมลิงลพบุรี ในพื้นที่ผืนป่าธรรมชาติ ภายใต้โครงการออกแบบและควบคุมงานสำรวจออกแบบ วางผัง และประมาณการสิ่งก่อสร้างพื้นที่ป่าธรรมชาติ เพื่อรองรับลิงที่สร้างผลกระทบต่อชุมชน และพื้นที่เกษตร ณ โรงแรมโสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

Continue Reading