ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561 ผอ.ทสจ.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์) เป็นประธานการประชุม ได้ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ในส่วนของ สนง.ทสจ.ลพบุรี ได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ วีนครอบครัว วันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติของทุกปี

Continue Reading

ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 19 ก.พ. 61 เวลา 15.30 น. ผอ.ฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สนง.ทสจ.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

Continue Reading

เดินรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 61 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดลพบุรีเดินรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 โดยเริ่มจากสวนราชานุสรณ์ ตลาดบนเมือง สีแยกท่าโพธิ์ พระปรางค์สามยอด

Continue Reading

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.ทสจ.ลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ – พนักงาน สนง.ทสจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560 ณ วัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

Continue Reading