ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2561 โดยมี ผอ.ทสจ.ลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดย ผอ.ทสจ.ลพบุรี มีวาระการนำเสนอข้อมูล ให้ทีประชุมทราบ เรื่องการปลูกต้นไม้ ดอกสีเหลือง ตามโครงการ ถนนสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ร่วมกับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “BIKE อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

Continue Reading

โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.ทสจ.ลพบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวลพบุรี ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมรับสมัครลงทะเบียนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ในการนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้

Continue Reading

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ต.เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ปลูก และบำรุงดูแล รักษาต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โครงการ

Continue Reading

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 ณ วัดพานิชธรรมิกราช ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่จ.ลพบุรี โดยมีนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติผอ.ทสจ.ลพบุรีพร้อมด้วยคณะจนท.จากกรมป่าป่าไม้ นายอำเภอ ประชาชนในพื้นให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

Continue Reading

ลงพื้นที่ไปยังเขาพระยาเดินธง เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ไปยังเขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันอาทิตย์ที่ 21ตุลาคม2561ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Continue Reading

กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแผนงานโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแผนงานโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ พื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุเทพ เร่งรัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม และมีคณะนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี คณะครูและผู้นำชุมชน รวมประมาณ 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนรวม 2,000 ต้น

Continue Reading

กิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดลพบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อรองรับกาเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

วันจันทร์ทื่ 23 พฤษภาคม 2561 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ทสจ.ลบ. ได้ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ลบ. กรมป่าไม้ อำเภอลำสนธิ และอบต.เขาน้อย จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดลพบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยจัดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมขึ้น ณ วัดป่าชุมชน ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี โดยมีพลตรีอดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์เป็นประในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 350 คน ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กอ.รมน.จังหวัด ลบ. นายอำเภอลำสนธิและส่วนราชการประจำอำเภอ คณะครูและนักเรียน รร.บ้านเหวตาบัว รร.บ้านท่าพลู รร.บ้านปรางค์น้อยพัฒนา อบต.เขาน้อย ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ร่วมปลูกต้นไม้จำนวนรวม 2,000 ต้น

Continue Reading

ปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายวีระชย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ศูนย์ป่าไม้ลพบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้ลพบุรี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ. 1 (ห้วยหิน) และสวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 คน ได้ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 3 ต้น

Continue Reading