กิจกรรม ” ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม”

วันนี้ 1 พ.ย.2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายฐิติพันธิ์ จูจันทร์โชติ ผอ. ทสจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม ” ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม”

Continue Reading

กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต เกื้อกลูพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม”

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.ทสจ.ลพบุรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวลพบุรี ร่วมกันหิ้วปิ่นโต อาหารคาวหวาน โดยงดการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม มาทำบุญตักบาตร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และ ฟังธรรม ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโต เกื้อกลูพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม” ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีพระครูสุธรรมโฆษิต เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า เจ้าคณะตำบลท่าศาลา เป็นประธานสงฆ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนชาวลพบุรี ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ด้วยการเข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา ตามวิถีของชาวไทยพุทธ และเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประจำตน พัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งประเพณีการทำบุญตักบาตรให้มีสืบต่อไป ซึ่งจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระ ตามวัดต่างๆ ทั้ง 11 อำเภอ เพื่อให้ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญอย่างทั่วถึง

Continue Reading