ถวายพานพุ่มราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในงานแผนดินพระนารายณ์ ครั้งที่ 31

วันที่ 16 ก.พ.61 สนง.ทสจ.ลพบุรี นำโดยนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 31 ณ บริเวณวงเวียนเทพสตรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธาน

Continue Reading