นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พร้อมเยี่ยมชมโบราณสถานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพบประชาชน ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หลังจากนั้น เดินทางต่อไปยังเทศบาลตำบลเขาพระงาม เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการบ้านสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและชมการสาธิตการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการจากผู้ป่วย และทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนกว่า 4,000 คนให้การต้อนรับในการนี้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สนง.ทสจ.ลพบุรี นายธีรวิทย์ โชติ ผอ.สอก ดร.คงศักดิ์ มีแก้ว และทีมงานหมอต้นไม้ กรมป่าไม้ มาร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอ รายงานการดำเนินงานด้านรุกขกรในพื้นที่สำคัญ การประกาศต้นจันทร์ อายุ 340 ปี สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นไม้มรดก (Heritage Species) ทางวัฒนธรรม ตามประกาศ 65 รายชื่อต้นไม้สำคัญของชาติ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

Continue Reading

พิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 30 เมษายน 2561เวลา 08.00 น. ผอ.ทสจ.ลพบุรี ร่วมพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยทีมนักแสดงจากละครบุพเพสันนิวาส คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และบริษัท บรอดคาสท์ ไทย เทเลวิชั่น

Continue Reading

ถวายพานพุ่มราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในงานแผนดินพระนารายณ์ ครั้งที่ 31

วันที่ 16 ก.พ.61 สนง.ทสจ.ลพบุรี นำโดยนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 31 ณ บริเวณวงเวียนเทพสตรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธาน

Continue Reading

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศลและร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 16 ก.พ.61 ข้าราชการ พนักงาน สนง.ทสจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตัดบาตรถวายเป็นราชกุศลและร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดลพบุรี ได้แก่ เจ้าพ่อพระกาฬ, เจ้าพ่อปากจั่น, เจ้าพ่อเทพ, เจ้าพ่อศาลลูกศร เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น

Continue Reading