พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ต.เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ปลูก และบำรุงดูแล รักษาต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โครงการ

Continue Reading

ลงพื้นที่ไปยังเขาพระยาเดินธง เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ไปยังเขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันอาทิตย์ที่ 21ตุลาคม2561ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Continue Reading

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น ณ พื้นที่เขาพระยาเดินธง ตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม และมีคณะเยาวชนนักเรียน ครู ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ในพื้นที่ คณะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวนรวมประมาณ 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนทั้งสิ้น 2,000 ต้น และพร้อมกันนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ยังได้รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยได้แจกจ่ายถุงผ้าเพื่อใช้แทนถุงพลาสติกจำนวน 200 ถุง ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Continue Reading