ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดย ผวจ.ลพบุรี มอบหมาย นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.ทสจ.ลพบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อรายงานขั้นต้น (Inception Report) โครงการจัดทำ แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าลพบุรี ทั้งนี้ รศ.โรจน์ คุณเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ. และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุม และร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อรายงานขั้นต้นด้วย

Continue Reading

ประชุมหารือโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี

วันที่ 13 พ.ย.61 สนง.ทสจ.ลพบุรี และ ม.ศิลปากร (ที่ปรึกษาโครงการฯ) จัดประชุมหารือโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมรับฟังแนวทางในการดำเนินการของที่ปรึกษา รวมทั้งได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นเเละข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการกับที่ปรึกษาด้วย

Continue Reading

ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ครั้งที่ 2

วันที่ 6 มี.ค.61 ส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผน ฯ (สผ.) โดยมี ผู้แทน สนง.ทสจ.ที่รับผิดชอบใน 24 เมืองเก่า เช่น เมืองเก่าน่าน เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าสงขลา เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าเชียงราย เป็นต้น เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการฯ ต่อไป

Continue Reading

การสัมมนาประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน

วันที่ 2 มี.ค.2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ. ลพบุรี มอบหมาย นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และได้มอบหมายนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.ทสจ.ลพบุรี บรรยายหัวข้อ แผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงอย่างยั่งยืนกับความคาดหวังของจังหวัดลพบุรีและภาคบ่ายมีการอภิปรายกลุ่มหัวข้อ การก้าวต่อของจังหวัดลพบุรีตามแผนแม่บทฯ

Continue Reading

ประชุมแนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทแก้ไขปัญหาสัตว์ในพื้นที่ จ.ลพบุรี

วันที่ 20 ก.พ. 61 เวลา 14.00 น. ผอ.ฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สนง.ทสจ.ลพบุรี เป็นประธานการประชุมแนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทแก้ไขปัญหาสัตว์ในพื้นที่ จ.ลพบุรี ณ ห้องประชุม think tank ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

Continue Reading