ติดตามการเตรียมพื้นที่ดำเนินโครงการจิตอาสาถนนสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริเวณเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินริมคลองชลประทาน สะพาน 6 – โครงการชลประทานที่ 10

วันนี้4ธ.ค.61 นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผวจ.ลพบุรีพร้อมด้วย นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมพื้นที่ดำเนินโครงการจิตอาสาถนนสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริเวณเส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินริมคลองชลประทาน สะพาน 6 – โครงการชลประทานที่ 10

Continue Reading

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผอ.ทสจ.ลพบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2561 และร่วมการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์) เป็นประธานการประชุม

Continue Reading